Nacionalna poljoprivredna konferencija Slavonika

Kroz povijest, loš odnos prema poljoprivrednicima, selu i poljoprivredi doveo je ovu ekonomski i
gospodarski važnu granu na sam rub propasti pa je do danas ona najveći neiskorišteni potencijal ovih
prostora.
Agencija Apriori World organizirala je prvu nacionalnu konferenciju Slavonika o poljoprivredi i
prehrani, zbog očitog nedostatka diskusija o poljoprivrednim temama i iskorištavanju investicija i
potencijala u ovoj gospodarskoj grani.
Ciljevi ove konferencije su povezati sve karike poljoprivrednog lanca, upoznati poljoprivrednike s
izvorima financiranja i distribucije proizvoda te predstaviti ciljanim skupinama nove tehnologije u
poljoprivredi. Također, želja organizatora je informirati opću javnost o prilikama i izazovima u
poljoprivrednom sektoru. Pod motom inspiriramo poljoprivredu, konferencija Slavonika povezuje sve
ciljne javnosti unutar poljoprivredne zajednice te kroz komunikacijske procese promiče unaprjeđenje
sveukupnog stanja u poljoprivrednom sektoru na svim razinama; od regionalnog i nacionalnog do
pojedinaca i malih poljoprivrednih gospodarstava.
Prva konferencija Slavonika održana je 17. ožujka 2016. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku
(današnjem Fakultetu agrobiotehničkih znanosti). Od tada, konferencija se održava svake godine uz
potporu Ministarstva poljoprivrede i Europske banke za obnovu i razvoj. Suorganizatori konferencije
su Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku te Agronomski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu.