top-img
kosina-l-d

Slavonski Brod

Grad Slavonski Brod zemljopisno je smješten na važnim prometnicama, željeznici, autocesti, rijeci Savi, ima i športski aerodrom, a osim prometnog i tranzitnog središta ima značajke pograničnog grada. Upravo ta činjenica imala je za posljedicu da je grad postao multikulturno i multietničko središte u ovom dijelu Hrvatske. Dolazak predaka, današnjih stanovnika Grada i Županije, obogatio je ovaj kraj kulturom, tradicijom, jezikom i znanjima u pojedinim obrtima i industrijskim granama koje su danas kamen temeljac industrije ovog grada koju čine: metaloprerađivačka djelatnost, drvno industrijska djelatnost, poljoprivredno-prehrambena djelatnost i komunalna djelatnost.

Apriori World u dva je navrata djelovao kao posrednik u kriznom komuniciranju za Slavonski Brod. Prvi slučaj bio je Slavonski Brod – Grad na Dražbi gdje se Apriori World našao u ulozi posrednika u komuniciranju sa svim javnostima. Drugi put kada je grad prepoznao vrijednost agencije Apriori World kao izvrsnog komunikatora u krizi bilo je povodom slučaja kontaminacije vodocrpilišta, u kojem je Apriori World preuzeo zadatak komunikacije s medijima.