top-img
kosina-l-d

Europska banka za obnovu i razvoj

Europska banka za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) osnovana je 1990. godine što ju čini jednom od najmlađih međunarodnih financijskih institucija.

U poslovnom odnosu s EBRD-om, Apriori World ima ulogu savjetnika komunikacijskog menadžmenta.