top-img
kosina-l-d

Color Press Group

Svojim praktičnim iskustvima inspirirali smo i potaknuli privatnu vodeću izdavačku kuću Color Press da razumije i započne proces implementacije i izrade komunikacijskog plana.

Već više od sedam godina pronalazimo sinergiju suradnje koja dolazi najviše do izražaja kroz regionalni edukacijski program jugoistočne Europe, PRO.PR konferenciju.