top-img
kosina-l-d

Terme Selce

Poliklinika Terme Selce odlučila je u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvitak prepustiti proces stvaranja nove brand arhitekture, brand strategije i implementacije te savjetovanja na tom području agenciji Apriori World

Terme Selce svojim sadržajem, koji se temelji dijagnostici, fizikalnoj terapiji, medicinskom wellnessu i sportskoj medicini, pružaju svoje usluge pacijentima iz 86 zemalja svijeta sa 6 kontinenata. Zadatak Apriori Worlda je dati nove smjernice, preporuke kako bi ova medicinska ustanova imala novu percepciju. U razdoblju koje je pred nama imperativ je stvoriti nove proizvode s ciljem ostvarivanja novog profita, ali isto tako utemeljiti planske kanale odnosa s javnošću.