top-img
kosina-l-d

STONEBLOCK BLOCKCHAIN ASSOCIATION

Započela je strateška suradnju sa Stoneblock blockchain association na čelu kojeg se nalazi direktor Stipe Plejić koji je utemeljio sa svojim timom Endemic week, događaj koji je omogućio platformi Endemic NFT uključivanje umjetnika iz stvarnog svijeta na digitalno tržište, čime su otvorili potpuno novo umjetničko tržište za web3 zajednicu. Apriori World pružat će svoje usluge globalno u skladu sa vizijom i ciljevima kompanije kroz savjetodavne smjernice.