top-img
kosina-l-d

Prva međunarodna konferencija o komunikaciji u javnoj upravi

U suvremenom dobu, zbog sve većeg utjecaja tehnologije, proces komunikacije ovisan je o brojnim digitalnim platformama, a svaka generacija različito percipira i koristi komunikacijske alate na njima svojstven način.

U takvom, promjenjivom okruženju, javna administracija izložena je kritikama zbog birokratskih zapreka i nedovoljne komunikacije s javnošću. Iz tog je razloga javna rasprava o učinkovitoj komunikaciji potrebna više nego ikada. Tim povodom održat će se prva međunarodna konferencija o komunikaciji u javnoj upravi, a kojoj je cilj okupiti pojedince zaposlene u javnoj administraciji i javnim tvrtkama kako bi raspravljali o strategijama, taktikama i komunikacijskim procesima.
 
Focus predstavlja platformu za povezivanje, razmjenu znanja i iskustava te definiranje smjernica novih komunikacijskih procesa. Organizacijom ove konferencije želi se ukazati na važnost transparentnog djelovanja javnog servisa te njegove uloge, primjene i vrijednosti. Javni servis podrazumijeva institucije Vlade, lokalnu i regionalnu upravu te samoupravu, ali i kompanije u državnom vlasništvu.
 
Pod motom bliže ljudima, okupit će se predstavnici javnog i privatnog sektora kako bi putem jednostavne i transparentne komunikacije započeli s ostvarivanjem cilja zajedničkog napretka. Program Focusa obuhvatit će predavanja komunikacijskih stručnjaka zaposlenih u institucijama Europske unije, ali i predavača iz zemalja koje su tek u fazi pregovora o pridruživanju Europskoj uniji.
 
Na panel diskusijama moći će se pronaći odgovori na pitanja kao što su kako na jednostavan način informirati ciljnu javnost, razumiju li političari važnost transparentnog komuniciranja te što trebaju raditi komunikacijski stručnjaci u javnom sektoru i koja je njihova uloga. Konferencija će se održati 1. prosinca 2017. u Termama Tuhelj pod organizacijom agencije za komunikacijski menadžment Apriori World. Želja organizatora ovom je inicijativom okupiti sve koji smatraju da je komunikacija temelj informiranja i razmjene informacija, ali i prilika za stvaranje novih vrijednosti.
 
Cijena kotizacije za sudjelovanje na konferenciji iznosi 125 Eura s PDV-om, a uključuje sva predavanja, radionice, ručak i pauze za kavu.