Agro Startup konferencija

Agro Startup konferencija prvi put je održana 25. listopada 2016. na Agronomskom fakultetu u
Zagrebu. Od tada, konferencija se održava svake godine i sa svakom godinom program se obogaćuje i
nadograđuje.
Cilj konferencije je okupiti studente svih poljoprivrednih smjerova te ih informirati o mogućnostima
koje pružaju državne, županijske, općinske i gradske institucije te sve financijske i savjetodavne
institucije koje svojim djelovanjem mogu pružiti potporu pri pokretanju poljoprivrednog
gospodarstva.
Pojedinci koji su doprinijeli razvoju poljoprivrednog sektora implementacijom novih proizvoda,
digitalnim pristupom tržištu te stvaranjem i ulaganjem u nove metodologije proizvodnje,
marketinških, brending i komunikacijskih procesa kroz dvije tematske cjeline primjera iz prakse
svojim predavanjima inspiriraju buduće mlade poljoprivrednike.
Usprkos brojnim potencijalima, poljoprivredni sektor u Hrvatskoj suočava se s birokracijskim
preprekama uzrokovanim komunikacijskim procesima, poput digitalne nepismenosti, koji otežavaju
pristup različitim financijskim potporama, uključujući europskim sredstvima.
Loša percepcija birokracije u Hrvatskoj uzrok je odlaska mladih iz države, posebice onih koji su imali
prilike susresti se sa sustavom financiranja sektora poljoprivrede, o kojem nisu nužno dobro
informirani. Agro Startup konferencija pokrenula se kako bi se mladim poljoprivrednicima dalo do
znanja da su vrata hrvatskih institucija za njih širom otvorena. Pod motom inspiriramo poljoprivredu,
želja organizatora je promovirati potencijale hrvatske poljoprivrede kroz primjere svih onih koji
svojim radom daju potporu njenom rastu.
Ciljevi ovog projekta su stvoriti percepciju o važnosti tehnologija u razvojnom ciklusu poljoprivrede,
ostvariti mogućnosti za poslovno povezivanje startupova i institucija, stvoriti platformu na kojoj će
startupovi u poljoprivredi prezentirati rješenje i inovacije, inspirirati nove generacije poljoprivrednika
za novo doba i nove mogućnosti u poljoprivredi, zainteresirati dio mlađe populacije akademske
zajednice za razumijevanje značaja novih tehnologija te kroz implementirane primjere iz prakse
pružiti nove ideje.
Vizija Agro Startup konferencije je pozicionirati se kao regionalni centralni događaj koji okuplja i
inspirira poljoprivrednu zajednicu mladih.
Suorganizator konferencije je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a potporu mu pruža
Hrvatska udruga mladih poljoprivrednika.
Više informacija možete pronaći na www.agrostartup.info.