top-img
kosina-l-d

PRO PR

Pandemija uzrokovana COVID 19 odgodila je mnoge događaje pa tako i 18. PRO PR konferenciju. Organizacija ovogo događaja koji će se održati napisati datume, u sklopu koje će se dodijeliti PRO PR Globe Awards , predstavlja jedinu specijaliziranu konferencije. Na ovogodišnjoj konferenciji, sudionici će moći čuti broj predavanja te 3 radionice pod nazivom.

https://pro-pr.com/