top-img
kosina-l-d

PRO.PR 2016. U CRNOJ GORI

Sljedeće godine Crna Gora biti će domaćin 14. PRO.PR konferencije koja će se održati od 7. do 10. travnja

 
Na konferenciji se očekuje 12 predavača, a uz edukacijska predavanja organizirat će se i tri tematske radionice te jedan okrugli stol.
 
U Crnoj Gori ne postoje specijalizirane konferencije za odnose s javnošću, pa će ovo biti prilika da se na konferenciji okupi pedesetak profesionalaca koji svakodnevno prakticiraju odnose s javnošću u Crnoj Gori, kako iz javnog tako i iz privatnog sektora.
Ovo neće biti prvi put da se PRO.PR konferencija održava u Crnoj Gori. Naime, grad Budva ugostio je stručnjake iz odnosa s javnošću 2009. godine, a Herceg Novi 2003. godine.
 
Apriori World kao organizator konferencije očekuje da će se, kao i prethodnih godina, okupiti oko 200 sudionika iz 8 zemalja u regiji.