top-img
kosina-l-d

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja „Povlačenje EU sredstava u akademskoj zajednici – mogućnosti i perspektive“

U sklopu ESF projekta „Jačanje socijalnog dijaloga u sektoru znanosti i visokog obrazovanja“ održan okrugli stol na temu „Povlačenje EU sredstava u akademskoj zajednici – mogućnosti i perspektive“.

Okrugli stol je organizirao Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja uz partnerstvo sa Sveučilištem u Zagrebu.
Okrugli stol je otvorio je dr. Krunoslav Pisk iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja koji je naglasio da je socijalni dijalog zapravo socijalno partnerstvo. Ističe da ljudi u visokom obrazovanju smatraju da je premalo novca u istraživanju za njegov rast. Stoga se dopunsko financiranje mora tražiti u EU fondovima. Ali oni nisu dovoljni sami po sebi već se moraju koristiti kao dopuna. Problem, kako navodi dr. Pisk, jest u manjku znanja da se ti fondovi iskoriste te općenito cijelo funkcioniranje sustava jos jednom  ističući da nam EU može biti samo dopuna. 
Dr. sc. David Smith, posebni savjetnik ministra za znanost, objasnio je svrhu strukturnih fondova kao dio kohezijske politike EU. Naglasio je da postoji nekoliko načina za sufinanciranje istraživanja, poput raznih fondova ili centra izvrsnosti. Važno je znati razlike kako bi se u dijalogu znalo bolje koja su očekivanja. 
Ivan Lakoš, viši stručni savjetnik u Sektoru za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije je izjavio da u trenutačnom periodu koji traje od 2014.-2020. Hrvatskoj pripada 330 milijuna Eura za istraživanja te da će ih zajedno koristiti MZOŠ i Ministarstvo gospodarstva. 
Mirjana Vuk, načelnica Odjela za Obzor 2020., je naglasila uspješnost Obzora, koji je centraliziran program EU, pod direktnom kontrolom Europske komisije. Obzor će izvući blizu pola milijuna Eura, što je izvrstan rezultat za koordinacijsku agenciju, pritom ističući da je ključ u sinergiji strukturnih fondova, Obzora 2020. i državnog financiranja. 
Dr. sc. Miroslav Rajter, voditelj Ureda za istraživanja pri CIRTT-u, je komentirao da je situacija u istraživanju u Hrvatskoj loša ponajviše zbog manjka financiranja i zbog velikih problema u nedostatku kvalitetnih kadrova.
Pitanja koja se su se pojavila u raspravi su se ticala uvjeta za apliciranja za financiranje, problem vremenskih rokova u natječajima i postoji li dovoljno administrativno stučne podrške.
Dr. sc. Rajter je istaknuo da“Hrvatska ima kapacitete ali da treba investirati u njihov razvoj“, dok je g. Lakoš najavio objavu  novih natječaja u 2017. godini te je pozvao sve zainteresirane da kontaktiraju Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije kako bi im oni mogli pomoći u procesu dobivanja financija iz natječaja.
Okrugli stol je zaključio moderator, prof. dr. sc. Igor Radeka, predsjednik Sindikata znanosti, još jednom naglašavajući da „EU fondovi ne mogu biti zamjena za financiranje, ali mogu biti odlična dopuna. Svima nama zajednički interes je da se svi problemi otklone.“