top-img
250x250_12551
kosina-l-d

Međunarodna konferencija FOCUS o inovacijama i komunikacijama u javnoj upravi

U petak, 16. 3. na Ilidži u Hotelu Hollywood, održati konferencija o inovacijama i komunikacijama u javnoj upravi i javnim tvrtkama FOCUS. Riječ je o prvoj konferenciji koja ima za cilj okupiti sve koji se bave komunikacijama i rade u institucijama, državnim agencijama i javnim tvrtkama.

,,U posljednjih 20 godina na teritoriju Bosne i Hercegovine održani su, kroz različite strane udruge i organizacije, seminari i radionice vezani za komunikacijske procese u koje je donirano i utrošeno, prema mojoj procjeni, više od milijun i pol eura, što u pripremu, a što u izvedbu. Unatoč tome, velik broj onih koji odlučuju, usudio bih se reći čak više od 70%, još uvijek nedovoljno cijeni ulogu onih koji rade u odnosima s javnošću javnih ustanova i javnih tvrtki. Svi ti seminari i radionice nisu do sada integrirano okupili sve službenike u javnim upravama i javnim tvrtkama na jednom mjestu. Upravo je to cilj FOCUS-a jer je vrijeme da se struka odnosa s javnošću i onih koji obnašaju dužnosti rukovodilaca, referenata i portparola u Bosni i Hercegovini počne više cijeniti u sustavu javne uprave'' izjavio je predsjednik Organizacijskog odbora, Danijel Koletić. 
 
Organizator ne očekuje više od 70 sudionika budući da je riječ o prvoj ovakvoj konferenciji i da je svijest političara koji odlučuju o financiranju ovakvih programa nažalost veoma mala da bi u ovaj događaj uključili one koji komuniciraju i upravljaju ugledom samih njih, ali i različitih institucija i agencija te njihovih projekata. 
 
Samo istinski politički lideri i direktori razumiju misiju, važnost i ulogu odnosa s javnošću jer je cilj svakog zaposlenika u tom sektoru da bude u funkciji servisa naroda. Nažalost, situacija je više nego ikada kritična ne samo u tom sektoru nego i privatnom, jer Bosna i Hercegovina do danas nema niti aktivno udruženje za odnose s javnošću. Komunikacije predstavljaju ključ uspjeha i razumijevanja jer zaposleni u javnoj upravi i javnim tvrtkama ne bi smjeli biti tu zbog sebe već zbog naroda i u službi naroda, a upravo iz tog razloga ova se konferencija održava pod motom bliže ljudima.