top-img
kosina-l-d

Unilever

U nedostatku specijaliziranih agencija za odnose s javnošću s referencama, svjetska poznata kompanija Unilever odlučuje se angažirati Apriori komunikacije na teritoriju Republike Makedonije kako bi provela svoje aktivnosti u organizacijskom i komunikacijskom smislu.

Za tim Apriori komunikacija ovo je bio veliki izazov, ali i novo praktično iskustvo u kojem se agencija upoznala sa standardima i pravilima internih komunikacijskih procesa jedne multinacionalne kompanije poput Unilevera.