top-img
kosina-l-d

TIKA

Turska agencija za suradnju i koordinaciju (TIKA) ističe se u području svojeg društveno odgovornog djelovanja diljem svijeta, uključujući i Republiku Hrvatsku.

TIKA je veoma aktivna u pružanju donacija i financijske potpore projektima koji imaju viziju socijalnog poduzetništva, a agencija Apriori World svojim se savjetodavnim aktivnostima brine da javnost bude informirana o pozitivnom djelovanju klijenta na zajednicu.