top-img
kosina-l-d

Telemach

Nakon osvajanja tržišta Republike Srbije s pričom o kabelskoj televiziji i brandom SB (Serbia Broadband), britanski se investitori odlučuju pozicionirati i uzeti veći dio tržišta na području kabelske televizije Bosne i Hercegovine. Nažalost, nakon lansiranja kompanija se suočava s kriznim komuniciranjem te angažira tim Apriori komunikacija.

U jednogodišnjem procesu suradnje stvoren je primarni branding Telemach BiH kao brand čiju je reputaciju osim kvalitete usluge stvarao tim Apriori komunikacija.