top-img
kosina-l-d

PwC Consulting

Ova tvrtka ubraja se u vodeće revizorske kuće s poslovnicama i na teritoriju jugoistočne Europe.

U sklopu implementacije strateškog procesa privatizacije vodeće slovenske privatne retail kompanije Tuš, PwC Consulting Slovenija angažirala je Apriori komunikacije kako bi sa svojom stručnošću preuzela poslove savjetovanja u implementaciji strategije PwC-a u sklopu projekta Tuš.