top-img
kosina-l-d

Procter and Gamble

Američka kompanija Procter & Gamble pozvala je Apriori komunikacije na interni natječaj za predstavljanje novih proizvoda u skladu s procesima natječaja za pružanje kreativnog komunikacijskog rješenja.

Zahvaljujući originalnim i inovativnim rješenjima, Apriori komunikacije zajedno s kompanijom Procter & Gamble preuzimaju predstavljanje novih proizvoda Mr Propera, Swiffera i Jara.

U sklopu strategije, organiziran je svojedobno event u tadašnjem zagrebačkom hotelu Intercontinental namijenjen stručnoj javnosti, kao i predstavnicima medija.