top-img
kosina-l-d

Pfanner

Zahvaljujući referentnoj listi riješenih slučajeva kriznog komuniciranja, privatni proizvođač bezalkoholnih pića, austrijska tvrtka Pfanner, odlučuje angažirati Apriori komunikacije s ciljem rješavanja slučaja kriznog komuniciranja u kojem se tvrtka svojedobno našla u Hrvatskoj. Definiranjem ključnih komunikacijskih poruka te provedbom kompletnog strateškog plana komuniciranja, u procesu koji je trajao više od 90 dana, Apriori komunikacije uspjele su neutralizirati krizu te vratiti povjerenje potrošačke javnosti u roku 48 sati.