top-img
kosina-l-d

Lek

Jedna od vodećih slovenskih farmaceutskih kompanija angažira Apriori komunikacije kroz usluge savjetovanja s ciljem boljeg prepoznavanja tržišta novonastalih država bivše teritorijalne i upravne cjeline zvane Jugoslavija. Pomno definirajući parametre i istražujući tržište, u suradnji s vodećom slovenskom agencijom za praćenje i analizu medijskih objava Press Clipping, više od pet godina stvaraju se proizvodi koji menadžmentu Leka pružaju potporu u definiranju poslovne strategije i ostvarenja vizije.