top-img
kosina-l-d

INA

INA je među prvim hrvatskim kompanijama prepoznala pojam i važnost implementacije društveno odgovornog poslovanja, a posebno važnost pružanju potpore edukaciji.

Više od sedam godina suradnje na projektu Top stipendije za top studente govori dovoljno o dosljednosti, ali i prihvaćanju strategije koju smo pomno kreirali, nadograđivali i komunicirali kako bi ime ove naftne kompanije bilo vidljivo uz pojam edukacije.

Na ovom projektu ostvarili smo za INA-u više od 3 milijuna eura primarnog i sekundarnog publiciteta, a kompanija je u akademskoj zajednici ostvarila percepciju partnera za edukaciju.