top-img
kosina-l-d

Hrvatsko narodno kazalište

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu srce je hrvatske kazališne kulture s produkcijama opere, baleta, drame i mnogih drugih manifestacija i događaja.

Kao agencija na ovom prostoru. producirali smo Božićni koncert vodećeg hrvatskog dječjeg zbora ”Zvjezdice” te suorganizirali događaj 500. broja izdanja nacionalnog tjednika Nacional.

Zahvaljujući ovim događajima nastavila se i naša suradnja s HNK-om na području savjetovanja.