top-img
kosina-l-d

HiPP

Krizno komuniciranje specijalizirano je područje djelovanja te se mali broj agencija i konzultanata može pohvaliti da su dobile povjerenje kompanije ili brandova na području kriznog komuniciranja. Većina kompanija nije spremna za ovakve situacije, a kada do njih dođe, cilj je neutralizirati cijelu situaciju u najkraćem roku od 48 sati.

HiPP, jedna od vodećih obiteljskih kompanija za proizvodnju dječje hrane, našla se u situaciji kriznog komuniciranja na teritoriju Republike Njemačke i Republike Hrvatske u kojoj smo uspjeli kao agencija neutralizirati krizu te implementirati tehnike i alate prema različitim ciljnim javnostima te pritom sačuvati percepciju poljuljanog ugleda koji u konačnici nije rezultirao promjenama u financijskoj bilanci.