top-img
kosina-l-d

Grad Crikvenica

Grad Crikvenica povijesno je turističko središte koje se odlučilo na stručan i profesionalan način predstaviti 120 godina organiziranog turizma. Taj proces postavljanja ključnih strateških aktivnosti, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, zatražio je od Apriori komunikacija više od 800 radnih sati u pripremi, superviziji i izvedbi.

Apriori komunikacije uspjele su ostaviti poseban potpis koji je i danas vidljiv u crikveničkom glavnom pristaništu te gastronomskoj ponudi ovog hrvatskog turističkog bisera.