top-img
Inspiriramo-poljoprivredu-logo-3
kosina-l-d

Inspiriramo poljoprivredu

Pod motom Inspiriramo poljoprivredu , Apriori World u pripremi je organizacije Agro StartUp konferencije te konferencije Digitalna poljoprivreda koje se organiziraju u suradnji Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a koje imaju za cilj, usmjeriti studente hrvatskih sveučilišta i veleučilišta da bolje razumiju mogućnosti koje im pruža poljoprivreda kao gospodarska grana.

Digitalna poljoprivreda predstavlja budućnost učinkovitosti. Ova konferencija imat će međunarodni karakter , očekuje se da će se prezentirati i inozemni StartUp-ovi, a namijenjena je široj poljoprivrednoj zajednici.