top-img
kosina-l-d

Centar digitalne pismenosti slijepih i slabovidnih

Na inicijativu agencije Apriori World, a u sklopu EU Direktive o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, pokrenuta je ideja o osnivanju Centra digitalne pismenosti slijepih i slabovidnih Zagreb. Apriori World bio je zadužen za pripremu strateških smjernica kojima se prikupilo 280.000 kuna za opremanje Centra u skladu sa standardima korištenja računala i prijenosnih računala s dodatkom Brailleove tipkovnice. Nakon završenog edukativnog programa, deset slijepih i slabovidnih osoba danas aktivno sudjeluje u pregledavanju i certificiranju internetskih stranica raznih institucija i kompanija, a koje su usklađene s WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) standardima Direktive o pristupačnosti internetskih stranica.  Ovim projektom otvaraju se mogućnosti za stvaranje novog modela socijalnog poduzetništva.