top-img
Daniel key
kosina-l-d

Q-post

Danas sam imao priliku razgovarati s Hamadom Mohammedom Al Fahidom, Cheif Operations Officer. O mogućnostima preobrazbe poslovanja, Q-post stalno nadograđuje usluge vezane uz nove tehnologije i prati razvojnu viziju Katara Q-post poboljšava svoje usluge.
Naša suradnja s Q-postom započela je 2000. godine