top-img
kosina-l-d

Apriori World i Katara Cultural Village

Apriori World u suradnji s Katara Cultural Village iz Dohe

Apriori World započela je komunikacijske procese s Katara Cultural Village u Dohi.

G. Danijel Koletić je na sastanaku s generalnim direktorom dr. Khalid Bin Ibrahim Al-Sulaiti uspostavio suradnju između Apriori Worlda i Katare. Vizija je biti svjetski lider za multi-kulturne aktivnosti. Katara Cultural Village je najveći i najviše dimenzionalni kulturni projekt Katara. To je mjesto gdje ljudi mogu doživjeti različite kulture svijeta. Uz kazališta, koncertne dvorane, izložbene galerije i najsuvremenije objekte, Katara ima za cilj postati svjetski lider za multi-kulturne aktivnosti.