top-img
kosina-l-d

Apriori World BH održao radionice na temu PRAG procedura i financijskog izvještavanja na EU projektima

Članica mreže Apriori World iz Bosne i Hercegovine održala je 5. prosinca u Sarajevu te 6. prosinca u Mostaru seminar na temu PRAG procedura i financijskog izvještavanja na EU projektima.

Cilj radionica bio je institucijama i organizacijama koje su dobile projekt iz nekog od EU programa osigurati dobru provedbu projekta s visokim postotkom povučenih sredstava i što nižom razinom neprihvatljivih troškova i nepravilnosti tijekom provedbe. Radionice su pokrenute kako bi se projektni timovi osposobili i upoznali s programskim pravilima, a bile su namijenjene organizacijama i institucijama koje su dobile EU projekt te koje su u procesu njegovog dobivanja ili prijave projekta na EU poziv.
 
Ciljna skupina za sudjelovanje na radionicama obuhvaćala je jedinice lokalne i regionalne samouprave, udruženja, asocijacije poslodavaca, zadruge, javne firme koje rade nabavke prema PRAG procedurama, institute, fakultete, neformalna udruženja i inicijative, ministarstva, razvojne agencije, poduzetničke inkubatore, klastere, osnovne i srednje škole te ostale javne ustanove.
 
Radionice su se sastojale od nekoliko vježbi, uključujući vježbe financijskog upravljanja projektom, izvještavanja, javnih nabava po PRAG-u, kriterija i vrsta procedura te dokumentacije i ocjenjivanja.
 
Voditelji radionica bili su Ilija Papac, interni revizor Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH te Katarina Puljić iz Sektora za trezorsko poslovanje u Ministarstvu financija i trezora BiH.